Plasma ION

Inledning till Plasma-Ion behandlingen

Plasma-Ion behandling har blivit alltmer populär över hela världen eftersom:
– denna behandling är lönande
– den ger synliga resultat
– resultaten är kumulativa, fördelarna av de tidigare behandlingarna bara uppgraderas
– behandlingen är lätt att utföras
– det lär man sig lätt
Lokaliserat hudlyft med hjälp av Plasma-Ion teknologi används för hudlyft med fantastiska kumulativa resultat. Efter bara några behandlingar med denna teknologi i stället för att se slapp och trött ut kommer klientens hud att se märkbart yngre ut.

Vad är egentligen plasma?

Det här är allmän kunskap: vatten är i flytande form, is i fast form och vattenånga i gasform. Alla tre agregationstillstånd märks varje dag. Men enligt undersökningar av plasma finns det också en fjärde form: PLASMA.
Plasma är joniserad gas! Detta tillstånd uppkommer när det tilläggs mycket energi i gas. Hur fungerar egentligen det här? Apparaterna vi använder tillverkar plasma på grund av dielektrisk barriärurladdning. Luften består av syre och kväve och den joniseras. När spetsen som ser ut som en nål hålls 1mm över huden, då skapas PLASMA.
All energi i apparaten är nödvändig för att bilda plasma och sedan plasmastrålen som avlägsnar döda hudceller och tonar. Ingen el passerar varken genom spetsen av apparaten som ser ut som en nål eller genom huden. Det finns inga skador på huden, eller öppna sår och läkningstiden är mycket kortare! Det här är INGEN laserbehandling! På huden finns INGEN abrasion, skärskador eller öppna sår!

Vad är Plasma-Ion pen?

Plasma-Ion behandling är en icke-invasiv kosmetisk behandling för rengöring av de problematiska delarna av huden och hudföryngring. Den enda metoden för effektiv behandling av sådana områden tidigare var kirurgisk blepharoplasty. Efter introduktionen av denna inovativa teknologi år 2014 blev det möjligt att göra hudlyften som är trygga och effektiva och som inte kräver några nålar. Denna revolutionära teknologi avlägsnar överflödig hud genom en process som kallas sublimation. Extremt precisa instrument fungerar enligt principen att bilda plasma (elektrisk) strålen som genom att värma huden, skapar en mikropunkt och därigenom ökar kollagenproduktion. I behandlingen används varken skalpell eller laser för att avlägsna överflödig hud och på detta sätt undviks alla risker som kopplas med de traditionella behandlingarna. Den här behandlingen utförs utan att skära eller avlägsna den överflödiga huden. Om du inte är nöjd med huden kring ögonen, baggade nedre ögonlock eller hängande övre ögonlock och du inte vill genomgå kirurgisk behandling, då är Plasma-Ion behandlingen för dig.

Alternativ till Plasma-Ion behandlingen
Det finns några alternativa estetiska behandlingar för hudlyft.
● Kosmetiska lasrar (mestadels CO2) – det finns olika apparater på marknaden som kan anpassas till adekvata våglängder för att utföra dessa kosmetiska behandlingar.
● Speciell kemisk peeling (särskillda peeling formuleringar av glykolsyra och mandelsyra).
● Speciella apparater som är baserade på principen av radiofrekvens och fungerar som elektro fulguration.
Det finns tydliga protokoll och resultaten är permanenta och repeterbara.

Generella för- och nackdelar med hudlyft
Här nedan är de generella för- och nackdelarna med hudlyft genom användning av CO2 laser, Plasma-Ion teknologi och specialiserade kosmetiska peeling. Beakta att trots att klienterna i allmänhet kan fortsätta med vardagliga aktiviteter efter sådana behandlingar, kan åtehämtningstid för hudlyft bli nästan samma som vid kirurgiska behandlingar särskilt vid högintensiv behandling. Det här händer ofta på grund av svullnad som uppstår en eller två dagar efter denna estetiska behandling.

För- och nackdelar
Fördelarna i förhållande till den konventionella kirurgin:
● För denna behandling krävs bara topikal bedövning (t ex produkterna för lokalbedövning som Emla) och den är lätt att utföras. Undantag är användning av typer av kosmetisk peeling som inte kräver det.
● Hudförnyelseprocessen brukar pågå från 3 till 10 dagar, beroende på behandlingsintensitet och andra faktorer.
Blödning under och efter dessa estetiska behandlingar händer sällan. Det kan hända med några CO2 lasrar och apparater som fungerar med hjälp av elektriska strålar om strömvärdet är högre än vad som föreskrivs eller om sådana apparater används längre än den tid som krävs för behandling av en viss del.
● Risken att få infektion är otroligt lägre jämfört med det kirurgiska ingreppet
● Det finns inga risker som kopplas med kirurgiska ingrepp eftersom det här är ett lätt, icke-kirurgiskt ingrepp
● Det förekommer inga skärsår, därmed är risken för ärrbildning minimal
● Dessa behandlingar är lätta att läras och kan utföras av en utbildad skönhetsexpert
● Patienterna kan fortsätta med vardagliga aktiviteter omedelbart efter varje behandling om dessa aktiviteter inte ökar risken för att få infektion (det krävs en efterbehandlingsvård som ska pågå till den fullborda återhämtningen).

Nackdelarna i förhållande till den konventionella kirurgin

Hudlyftet ger mindre kumulativa förbättringar när det gäller avslappnad hud. Om området som omfattas av hudlyftsbehandlingen är större då är det kirurgiska ingreppet den bästa och mest effektiva metoden för att få de önskade resultaten.
Resultaten av ögonlockslyft kan inte jämföras med blepharoplasty och de rekommenderas inte som alternativ till det kirurgiska ingreppet. Dramatiska och synliga resultat kan uppnås bara genom ett kirurgiskt ingrepp.
Ingen metod av hudlyft kan avlägsna fett.
Det behövs mer än en behandling, ibland även flera, för att uppnå de önskade resultaten, och beror på hur mycket huden är avslappnad och behandlingsintensitet.
Om en större del av huden kräver lyft, då är ett kirurgiskt ingrepp det bästa alternativet för de som vill ha drastiska förändringar. Man måste också ta hänsyn till frågan om återhämtning på grund av svullnad så det rekommenderas inte att utförs fler behandlingar för att uppnå dramatiska kumulativa resultat och på så sätt utsätta klienten för svullnad vid flera tillfällen om man kan uppnå de önskade resultaten vid en behandling.

Ögonlockslyft genom estetisk laseranvändning

Som redan nämnts, att skapa elektrisk strålning är inte en effektiv metod för ögonlockslyft.
Några konventionella kirurgiska lasrar (mestadels CO2) kan anpassas så att de kan utföra denna behandling genom att använda standarda tekniker för lyftet. När man använder dessa lasrar då får patenten klä på sig intraokulärt skydd mot lasrar.
Laser används ytligt i orbitalt och periorbitalt område för att orsaka milda, oskadliga brännskador. Detta måste göras försiktigt. Om apparaten inte är väl anpassad då kan dermis skadas och permanenta ärr orsakas.

Vad ska man berätta för klienten före behandlingen?

Vänta tills sårskorporna är borta (de måste bli själva borta). Trots att klienterna kan forstätta med vardagliga aktiviteter omedelbart efter behandlingen kommer de inte att se bäst ut under hudläkningsprocessen som pågår från 7 till 10 dagar.
Detta område FÅR INTE täckas med smink, kräm eller andra produkter tills det blir helt botat. Tvätta försiktigt med tvål två gånger om dagen, torka huden. Andra behandlingar och smink kan orsaka onödiga infektioner och oönskade effekter.
Behandlingen kan bli otrevlig för klienten och därför används bedövningskrämer för att göra behandlingen lättare och för att bli trevligare.
Svullnaden som utvecklas från den första till tredje dagen efter behandlingen är normal och förväntad (vid ögonlockslyft). Det är bäst att informera klienten om detta under samtalet.
Efter behandlingen måste klienten respektera vården som föreskrivs av den person som utför behandlingen.
Lyft ger ett kummulativt litet framsteg när det gäller de avslappnade och sänkta ögonlocken. Man får inte lova dramatiska resultat som kan uppnås bara genom det kirurgiska ingreppet.

Ögonlockslyft med hjälp av Plasma-Ion metoden

Till skillnad från laserbehandlingar är ögonskydd under sådant ingrepp inte nödvändigt. Användningen av lokalbedövning rekommenderas för klientens komfort och förenklad behandling. Varje behandling pågår mellan 5 och 15 minuter beroende på det behandlade området.
Plasma – ION metoden kan också användas för hudlyft kring ögonen och följden är ett avlägsnande av periorbitala rynkor. Om det krävs kan det utförs under samma behandling för ögonlockslyftet. Det är nödvändigt att undvika användning av plasma strålningar igen på det behandlade området tills detta område fullt återhämtas (under 4-6 veckor).
Trots att det är möjligt att uppnå de önskade resultaten i bara några behandlingar (2 till 3), rekommenderar man att behandligen upprepas vid flera tillfällen (3 till 5). Då får personen som utför behandlingen större kontroll över utfall. Detta uppnås genom att ändra intensitet av behandlingen, några delar kan lyfta mer än andra så det rekommenderas att varje klient får minst två behandlingar till och med i de fall där de önskade resultaten kan uppnås under en behandling.
För att få bästa möjliga resultat är det vanligt att en erfaren skönhetsexpert täcker den större delen av det övre ögonlocket under den första behandlingen. Följande behandlingar kan användas för extra och finare jobb och korrigering av brister efter den första eller tidigare behandlingen.
I vissa fall, under specifik patientens smärttröskel, utförs behandlingen av ögonlockslyft utan lokalbedövningen. Men det rekommenderas användning av lokalbedövningen för att klienten ska kunna känna sig avslappnad under behandlingen. Med undantag av vissa bedövningsprodukter för att minska risken för infektion, under återhämtningsperioden används inga läkemedel.

Under varje behandling ska skönhetsexperten ta hand om och vidta alla åtgärder för att förhindra alla oväntade tillfälliga rörelser av klienten.
Efter några behandlingar börjar ögonlockslyfts resultat ser ut som blepharoplasty-resultat. Ögonlockslyft kommer dock inte att ha samma dramatiska resultat som det kirurgiska ingreppet.
Ögonlockslyft kan utföras av skönhetsexperter med passande utbildning, samt läkare, dermatolog och plastiska kirurger eftersom sedering inte är nödvändig, behandlingen händer ”utan blod” och det är inte svårt medan risken för klienten är minimal.
Ögonlockslyft med adekvata Plasma-Ion pen har ett extra värde som visas genom att de minsta korrigeringar kan utföras utan risken.
Varje korrigering är långvarig.
Hittils har det inte varit några anmärkningar mot ärrbildning när Plasma-Ion pen har använts på rätt sätt och när det har tagits hänsyn till vård efter behandlingen.
Varje behandling pågår omkring 15 minuter. Det kan pågå längre om behandlingen utförs på ett större område.
Lokalbedövningen är inte nödvändig men för klientens komfort rekommenderas användning av bedövningskräm.
Klienten kan omedelbart fortsätta med vardagliga aktiviteter efter varje behandling.
Det rekommenderas minst två behandlingar för att få de önskade resultaten särskillt om området där behandlingen utförs är stort.
Kostnaderna för ögonlockslyft är minskade 60-70% jämfört med de konventionella kirurgiska ingreppen.

Före applicering av bedövningskräm
Djup sminkborttagning genom användning av vanliga rutiner för att få bort smink. Få bort all smink. När du tar bort all smink, applicera icke-brandfarlig antiseptika på en bomullspadd och gnid försiktigt på området som ska behandlas med Plasma-Ion pen.
Som med de flesta andra estetiska behandlingar är det möjligt att göra ögonlockslyft genom att använda Plasma-Ion teknologi utan bedövningskräm. De flesta klienter har dock en låg smärttröskel och därför om detta område inte domnar nog kan ögonlockslyft blir en otrevlig erfarenhet både för klienten och skönhetsexperten. En obehaglig behandling kan skrämma klienten och avråda hen från vidare behandlingar på grund av obehaget från den tidigare behandlingen. Det är också så att när klienten har haft en obehaglig upplevelse blir det svårare för skönhetsexperten att göra behandlingen ordentligt. Det här kan lösas genom att använda den adekvata anestetiska krämen på ett lämpligt sätt före behandlingens början.
En bedövningsprodukt som ofta används och som är tillgänglig på den största delen av den europeiska marknaden är EMLA (tillgänglig i 5% formuleringen). Denna produkt kan köpas och användas utan recept. Därför är EMLA produkten omtyckt av tatueringsartister som tauterar och gör piercing.
EMLA används genom att appliceras på ögonlocken med bomullspinnar och det brukar täckas med plastfolie som kan köpas i varje affär. Plastfolie läggs på för att skapa effekten av ocklusion som förstärker effekten av ingredienserna som domnar huden i EMLA krämen. Då ska detta område vilas ungefär 40 till 45 minuter för att få domning.
Tyvärr kräver EMLA formuleringen en lång väntetid innan den ger effekt och den är inte så effektivt om man inte använder plastfilm över krämen. Om du försöker börja behandlingen före utgången av 40 minuter, kommer detta område troligen inte tillräckligt domna, inte tillräckligt att utföra behandlingen på ett smärtfritt och bekvämt sätt. Dessutom, den topiska effekten av EMLA formuleringen slutar fem till tio minuter efter att plastfilmen och resten av EMLA krämen har tagits bort. Perioden för behandlingens smärtfria utförande är ganska kort.

När du än börjar med behandlingen av klienten, kom ihåg att ta bort bedövningskrämen bort från ett litet område.Eett vanligt misstag som nybörjare gör är att ta bort hela produkten på en gång. Till exempel, om man gnider in bedövningen på båda ögonlocken tar en otränad nybörjare vanligen bort krämen från båda ögonlocken innan hen börjar med behandlingen. Det största problemet är att effekten av merparten av den här typen av produkter inte verkar en längre tid (vad gäller EMLA produkter fem till tio minuter mest). Alltså, effekten av den topiska bedövningen kan försvagas inna behandligen har slutat vilket försvårar själva proceduren.
Därför rekommenderas att sådana produkter tas bort med små drag vid Plasma-Ion behandlingens utförande. Det här kommer att skaffa att området som behandlas förblir domnat, som möjliggör maximal bekvämlighet för klienten och behandlingens lättare utförande för kosmetologen.

För ögonlockslyft och liknande hudlyft procedurer där Plasma-Ion teknologi används, bör lokalbedövning i form av spruta undvikas även om personen som ska ha proceduren har rätt att använda dem.